One Day Is Not Enough

Prosjektinformasjon

Kunde
Personlig prosjekt – for Norddal bygd

Dato
2017 – 2020

Bedrift
Video

Scenene til denne filmen ble spilt inn i 2017 da vi første gang besøkte venner i Norge. Tre år senere bodde vi i den samme landsbyen, fortryllet av minnene fra den første turen. Vi spilte inn oss selv og vennene våre gjennom hele reisen, hvert sted virket magisk og verdig å ta opp. Å filme disse stedene nå, så kjent for oss, ville vært en utfordring. Å filme omgivelsene er alltid det vanskeligste, noe som gjør oss takknemlige for opptakene fra vårt første besøk i Norddal. Opptakene fra den tiden ble stående urørt på harddisken vår i tre år til vi slo oss ned i Norddal og bestemte oss for å redigere dem. Prosessen brakte tilbake en flom av minner, og minnet oss om hvordan og hvorfor vi filmet hver scene. Vi innser at vi ville ha nærmet oss filmen sannsynligvis litt annerledes i dag. Jeg er glad det ble som det ble. Det er et flott minne og en oversikt over vår følsomhet på den tiden.