TENS

Prosjektinformasjon

Kunde
NTNU – Norges Teknisk – Naturvitenskapelige Universitet

Dato
05.2022

Omfang
Webdesign

Nettsted for TENS – Tourism Enterprises Sustainability – læringsplattform med ressurser for bærekraftig reiselivsutvikling for utvalgte verneområder i Nord-Europa.

 

Gå til: https://tenseducation.com