PROWAD LINK – Norsk Fjordsenter

Prosjektinformasjon

Kunde
PROWAD LINK – Interreg North Sea Region

Dato
09.2020

Omfang
Video

Vi ble hyret inn av Prowadlink – Interreg Nordsjøregion for å lage en dokumentar om Norsk Fjordsenter. Dette spesielle stedet handler om å lære folk om naturen og historien til regionen gjennom museet. Fjordsenteret har fokus på å utdanne folk, gjøre dem mer bevisst på naturen, og sørge for at vi ikke glemmer Norges interessante historie.